Depremler ve Yapı Denetim

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde depreme dayanıksız binalar sebebiyle deprem sonrasında oluşan hasarlar çok fazla olmaktadır. Özellikle 1999 yılında yaşadığımız Marmara Depremi bu gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 2000’li yıllarda bu depremden ders alınarak adımlar atılmaya çalışılsa da düzensiz yapılaşma sebebiyle birçok problem daha ortaya çıktı. Özellikle son zamanlarda yeniden boy gösteren irili ufaklı depremler yapı denetime olan ihtiyacı yeniden gözler önüne serdi.

Yapı Denetim Firmaları

Yapıların yasalarca belirlenen asgari şartlara sahip olmaları gereklidir. Aksi takdirde ruhsat alabilmeleri ve kullanılabilmeleri mümkün değildir. İşte bu sebeple ülkemizde de yapı denetim firmaları faaliyet göstermektedir. Yapıların projelerinin çizilmesinden itibaren görev alan bu firmalar yapıların teslim edilmesine kadar da aktif görev yapmaktadırlar. Düzenli olarak kontrollerini ve testlerini yapan firma elemanları herhangi bir aksaklık ile karşılaşmaları durumunda olayı anında müteahhide bildirmeleri gereklidir.

Eğer bildirim yapılmazsa bu durumda sorumluluk firma üzerinde kalacaktır. Bu sorumluluk hem maddi açıdan olduğu gibi hem de ceza hukuku açısından olacaktır. Zira olası deprem sonrasında meydana gelen hasarlardan yapı firması da sorumlu olacaktır.

İnşaatı Durdurma

Yapı denetim firmaları bünyesinde çalışan deneyimli mühendisler düzenli olarak kontrol yapmaktadırlar. Bu kapsamda herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda anında rapor ederek inşaatın durdurulması sağlanabilmektedir. Çok büyük olan kompleks inşaatlarında ise birden fazla yapı denetim firması çalışabilmektedir. Yapı denetim firmalarının bünyesinde çalışan mühendisler ve mimarlar en az 12 yıllık tecrübeye sahip olmak durumundadırlar. İşte böylelikle hatalı yapıların inşa edilmesinin önüne geçilecektir.

Bazı durumlarda sadece deprem için değil aynı zamanda da asgari şartların sağlanması için de uyarılar verilebilir. Zira müteahhitler kimi zaman malzemeden çalabilmekte ve bu durumda çok daha dayanıksız yapılar ortaya çıkabilmektedir. İşte bu sebeple yapı denetim firmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Bağımsız Çalışma

Yapı denetim firmaları müteahhitten bağımsız bir şekilde çalıştıkları için karar verme sürecinde herhangi bir şekilde kendilerini bağımlı hissetmemektedirler. Dolayısıyla olumsuz karar verme sürecinde herhangi bir çekinceye de sahip olmamaktadırlar. Zira gerçeğe aykırı rapor verilmesi durumunda yapı denetim firması da ciddi töhmet altında kalacağı için böylesi bir işe girişmesi söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki inşaat firmalarının bu şekilde bir olayla duyulmaları kendi reklamları için son derece olumsuz olacaktır. Hiçbir firma böylesi bir olayla anılmak istemeyecektir. İşte bu sebeple yapı denetim firmalarının ve raporlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Deprem kuşağında olan ülkemizin her bölgesinde bu firmaların raporları ve faaliyetleri insan hayatını yakından etkilemektedir. İşte bu sebeple inşaat firmaları ve vatandaş açısından önemi oldukça büyüktür ve her geçen gün de hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.

Yapı denetimi neden gerekli ve nasıl yapılır daha fazla bilgi edinmek için http://istanbulyapidenetim.net/insaat-yapi-denetimi/